Pilar’s Choice

Beste klant,

Het afgelopen jaar is er bij Pilar’s Choice met het wegvallen van Pilar, grondlegster van de praktijk en de filosofie hierachter, veel veranderd. Ik heb ondanks alle moeilijke omstandigheden en met hulp van mensen om mij heen getracht het bedrijf, dat ik samen met Pilar met zoveel liefde heb opgebouwd, voort te zetten. Helaas moet ik nu besluiten dat het voor mij alleen toch niet haalbaar is. En dat ik stop met de praktijk.

Ik wil u hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u in ons en de laatste twee jaar in mij heeft gehad.

Wilt u nog graag voor een laatste behandeling komen? Dat kan nog tot 17 juni.

Graag tot ziens, en als dat niet lukt, veel dank!

Met hartelijke groet,

Roxane Holierhoek

Bel voor een afspraak naar: 033 470 13 76

DORN Methode tegen pijn en rug klachten

De meeste rug klachten worden veroorzaakt door beenlengte verschil. Als we last krijgen van rugpijn worden we meestal doorgestuurd naar de desbetreffende specialist(e), en als hij/zij constateert dat we een beenlengte verschil hebben horen we vaak: “sorry meneer/mevrouw u heeft een been die korter is dan die andere en daar kunnen we niets aan doen”.

Lees verder

Acne behandeling vergoed door uw zorgverzekering

Heeft u gekeken naar de mogelijkheden van acne vergoeding bij uw zorgverzekering?
De acne behandeling bij Pilar’s Choice wordt door het merendeel van de zorgverzekeraars vergoed. Meestal heeft u enkel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De hoogte van de vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend. Dit kunt u nakijken op uw polis.

Lees verder